Dinsdag 7 maart 2017 ( 19u30-22u) - Ontwikkelingsdysfasie… een onbekende stoornis?
Op deze infoavond dompelen we jullie graag onder in de wereld van ‘ontwikkelings-dysfasie’ bij kinderen.
We geven jullie een theoretische basis en heel wat praktische tips. Uiteraard staan we ook open voor jullie vragen.
Sprekers : Katrien Van Houcke en Annelies Van Boxstael
(ism NOK-centrum Ronse)
Locatie : Congrescentrum AZ Glorieuw, Glorieuxlaan 55 – 9600 Ronse
Inkom : 5 Euro (ter plaatse te betalen)
Inschrijven: via

Dinsdag 14 maart 2017 ( 19u30-22u) - Dysfasie en meertaligheid
In deze lezing wordt er dieper ingegaan op het begrip ontwikkelingsdysfasie binnen een meertalige context.
We besteden aandacht aan de verschillende processen die kaderen binnen een normale tweetalige taalontwikkeling en verduidelijken de valkuilen bij het stellen van de diagnose.
Hierna wordt aandacht besteed aan de logopedische behandeling en tips en adviezen voor ouders en leerkrachten.
Dit alles wordt eveneens gelinkt aan de onderliggende emoties en attitudes die horen bij het leren van een vreemde taal.
Spreker : Lut Schelpe
Locatie : CAR Spermalie, Ruddershove 6 - 8000 Brugge
Inkom : 7 euro (ter plaatse te betalen)
Inschrijven: via

Maandag 15 mei 2017 ( 19u30-22u) - Praatavond ontwikkelingsdysfasie
We starten deze praatavond met een korte uiteenzetting over ontwikkelingsdysfasie door Annelies Van Boxstael. Daarna is er ruim tijd om samen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.
Locatie: Buurthuis Meyerskouter
Sint-Maartensstraat 14, 9420 Burst (Erpe-Mere)
Inkom: 5 Euro (ter plaatse te betalen)
Inschrijven via

Dinsdag 23 mei 2017 (19u30 – 22u) - Inleving dysfasie
Deze vorming wordt georganiseerd ism SIG Gijzegem.
Ontwikkelingsdysfasie (OD) of kortweg dysfasie is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis. Het is een stoornis in het verwerven van de moedertaal.
Bij kinderen met dysfasie ontwikkelen spraak en taal moeizaam. Er is een stoornis in de opbouw van het taalsysteem. In tegenstelling tot een vertraagde taalontwikkeling, waarbij het taalniveau overeenstemt met de taal van een jonger kind, raakt het taalprobleem van kinderen met een dysfatische ontwikkeling nooit volledig opgelost. Kinderen met dysfasie begrijpen wel vaak veel meer dan ze zelf onder woorden kunnen brengen.
Tijdens deze lezing doorlopen we samen enkele inleefoefeningen. We laten je deelnemers ervaren hoe het is om dysfasie te hebben. Op die manier reiken we heel wat nuttige handvatten om mee te nemen in de omgang met kinderen, adolescenten en volwassenen met dysfasie.
Sprekers: Begga Van de Walle en Annelies Van Boxstael
Locatie: SIG Gijzegem, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
Inkom: 5 Euro (ter plaatse te betalen)
Inschrijven via http://www.sig-net.be/nl/vorming/inleving-dysfasie_3578.aspx

We kijken er alvast naar uit om jullie te mogen verwelkomen

www.cetos.be (www.dysfasie.net)
Op Facebook vind je ons onder “vzw CETOS (geheime groep)