Doelgroep - Autismespectrumstoornis

De Puzzel (op de campus Spermalie) vormt samen met de afdeling ASS (op de campus Het Anker) de auti-afdeling van het Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker voor normaalbegaafde personen met ASS. 

ASS staat voor AutismeSpectrumStoornis

Autismespectrumstoornis is een gedragsdiagnose die zich vooral toont in een andere en soms vertraagde ontwikkeling in het domein van communicatie en sociale interacties en op het vlak van flexibel omgaan met de context.


Mensen met ASS hebben moeite met het begrijpen van (vaak impliciete) sociale afspraken en codes. Ze begrijpen communicatie en het gedrag in contacten tussen mensen dikwijls niet helemaal of helemaal niet. Het gevoel van wederkerigheid ontbreekt soms in de communicatie met hen.
Soepel reageren op situaties is voor velen niet evident. Mensen met ASS hebben het hierdoor dikwijls moeilijk met onverwachte gebeurtenissen of veranderingen. De meesten kunnen ook moeilijk efficiënte oplossingen bedenken voor situaties waarvoor ze komen te staan.

Veel mensen met ASS hebben een grote gevoeligheid op zintuiglijk vlak. Dit leidt zowel tot over- als tot ondergevoeligheid. Dit valt vooral op bij het omgaan met geluiden, maar ook bij voelen, zien, proeven en ruiken kunnen ze moeite hebben met prikkels.

Er bestaat geen duidelijk gedragskenmerk dat bij iedereen met ASS voorkomt. Alle mensen met ASS zijn anders. ASS zit dan ook vooral aan de 'binnenkant'. Mensen met ASS nemen de werkelijkheid deels anders waar en  geven wat ze waarnemen ook vaak een andere betekenis. Hun focus ligt eerder op afzonderlijke aspecten en details dan op het geheel en de context. Hierdoor begrijpen en interpreteren ze de wereld en de mensen rondom hen deels anders.

Hierdoor zien we bij elke persoon met ASS een profiel van sterke en minder sterke kanten. Mensen met ASS kunnen zich vaak heel erg specialiseren in één domein of richten op een heel specifieke opdracht of vraag. Door hun intelligentie kunnen sommigen de moeilijkheden in communicatie en omgaan met anderen goed compenseren of camoufleren.

ASS kan voorkomen in combinatie met ADHD, een ticstoornis, een leerstoornis of andere problemen.