Doelgroep - gedrags- en emotionele stoornis (GES en GES++)

Wat zijn kinderen of jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis ?

Kinderen en jongeren kunnen overbeweeglijk en druk zijn. Soms is dit echter het gevolg van een dieperliggende problematiek. Bepaalde kinderen hebben meer dan anderen moeite om zich te concentreren en zijn soms faalangstig. Sommige kinderen of jongeren kunnen weinig frustraties aan, anderen komen vreemd over.

Gewoon onderwijs volgen lukt soms wel, maar vaak ook niet en ook in de vrije tijd gaat het vaak mis. Hun gedrag stelt hun ouders en omgeving ernstig op de proef en vraagt heel wat geduld en de juiste handvaten om ermee te kunnen omgaan. 

Als deze kenmerken voortvloeien uit een Gedrags- en Emotionele Stoornis (GES), dan komen deze kinderen of jongeren vaak in de hulpverlening terecht. Na een grondige psychiatrische diagnosestelling kunnen ze doorverwezen  worden naar de gespecialiseerde begeleiding binnen de afdeling GES. Soms kan een GES ook voorkomen in combinatie met een andere diagnose, zoals autisme of een ticstoornis. Dan wordt bij intake gezocht naar de best passende hulpverlening.

Wat doen wij voor kinderen en jongeren met GES?

Binnen onze afdeling kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met heel wat vragen. Wij zoeken samen met de gebruikers naar een passend antwoord op hun ondersteuningsvraag. Dit kan vorm krijgen via begeleiding in het begeleidingscentrum zelf of aan huis, dagopvang/dagbesteding of verblijf. Naast een werking voor kinderen hebben we ook een unit voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES++) Ook daar kunnen dezelfde modules worden ingericht.

Wanneer een kind of jongere goed geïntegreerd functioneert binnen zijn eigen context maar toch een ondersteuningsnood (zowel voor het kind/jongere, voor de ouders, als voor begeleiders) heeft dan kan hij of zij terecht bij onze thuisbegeleidingsdienst BAS.  BAS is een letterwoord voor BEMOK, Het Anker en Sint-Idesbald. Dankzij de samenwerking van deze drie diensten kunnen we met BAS over heel de provincie ondersteuning bieden.

Kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen kunnen ook terecht in een aangepast onderwijsaanbod voor type 3 in BuBaO Het Anker.

Wil je weten wat reilt en zeilt in het begeleidingscentrum waar kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen kunnen verblijven?

Binnen het Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker hebben we geen aanbod voor volwassenen met gedrags- en emotionele stoornissen.