Voor volgende doelgroepen heeft het Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie een overeenkomst met het R.I.Z.I.V.:

  • Mentale handicap (IQ<70)
  • Hersenverlamming (CP)
  • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornissen)
  • Complexe ontwikkelingsstoornissen met ernstige uitval op minimaal 2 domeinen ( gesproken taal of schoolse vaardigheden, motoriek, aandacht en/of geheugen en/of de executieve functies, psychosociale, auditieve en/of visuele perceptie, het visuospatieel functioneren).
  • Hyperkinetische stoornissen
  • Aangeboren en verworven hoorstoornissen
  • Cochleair implantaat
  • Ernstige persisterende gedragsstoornissen
  • Stemmingsstoornissen