Geschiedenis van De Kade

Spermalie werd in 1836 opgericht. Het “instituut” gaf onderwijs en opvang voor kinderen met visuele en auditieve beperkingen.

Het Revalidatie- en Hoorcentrum startte in 1967.

Het Anker werd in oktober 1986 opgericht als voorziening voor kinderen met ASS (autismespectrumstoornis).

Later in 1998 - toen al samengewerkt werd met Het Anker - startte ook Spermalie met onderwijs en zorg voor jongeren met een autismespectrumstoornis.

In 2006 begonnen de eerste gesprekken in verband met een samenwerking op bestuursniveau tussen Het Anker en Spermalie. Juni 2007 is de personele unie een feit: de bestuurders van Het Anker en Spermalie zijn dezelfde.  Zij besturen 6 units (5 vzw’s).

  • MPI Het Anker
  • BO-school Het Anker
  • KMPI Spermalie
  • Basisschool Spermalie
  • Secundaire school Spermalie
  • Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie

De basisschool en de secundaire school van Spermalie waren verenigd in de vzw Ter Spermalie.  De andere units waren op dat moment elk aparte vzw’s.  De samenwerking tussen alle units groeide.

De personele unie zorgde ervoor dat er een steeds nauwere samenwerking gerealiseerd werd tussen alle genoemde vzw’s.

In augustus 2008 kreeg de personele unie een eigen naam, De Kade.  Dit was ook de start van de denkoefening om van De Kade één vzw te maken, wat vanaf 1 januari 2011 een feit werd.