Spermalie

In 1836 stichtte kanunnik Charles CARTON (1802 - 1863) de Congregatie van de zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie en het Koninklijk Instituut Spermalie. Zijn bedoeling was blinden en doven een aangepaste opvoeding en onderwijs te geven.

Kort na hun oprichting namen de zusters ook hun intrek in de gebouwen van de voormalige Spermalieabdij, vandaar hun huidige naam.

800 JAAR SPERMALIE

Hier bevond zich immers tot aan de Franse overheersing een eeuwenoude cisterciënzerinnenabdij. De vroegere sporen van dit klooster vinden hun wortels in de twaalfde eeuw.

Oorspronkelijk waren de monialen gevestigd nabij Slijpe Rond 1240 verhuisden ze naar een uitgestrekt landgoed In Sijsele, genaamd Spermalie, dat grafelijk ambtenaar Egidius van Bredene hen schonk. Hun kunstvolle beeld O.L.-Vrouw-Van-Spermalie dateert vermoedelijk uit die beginperiode. Het klooster groeide uit tot een belangrijk centrum en droeg bij tot de inpoldering van de Zwinvlakte.

In de zestiende eeuw tekenden er zich echter onweerswolken af. De bekende religieuze twisten leidden tot de vernieling van de Spermalieabdij. De zusters vluchtten en zochten onderdak in het veilige Brugge. De aankoop van het Duinenhof in de Snaggaardstraat in 1600 betekende het einde van een moeizame zwerftocht.

Grootscheepse verbouwingswerken maakten van dit domein een nieuw Spermaliehuis. Dankzij enkele bezielende abdissen, de devotie van het mirakelbeeld en de heropbloei van het katholicisme ging het klooster een voorspoedige tijd tegemoet. De Franse overheersing maakte er een einde aan in 1789.

KONINKLIJK INSTITUUT SPERMALIE GESTICHT IN 1836

Het is dankzij Charles Carton dat Spermalie opnieuw faam zou krijgen. Die 'homo universalis' van de negentiende eeuw kocht in 1840 de oude abdijgebouwen aan en richtte er een bewaarschool en een pensionaat op. Het door hem in 1836 gestichte instituut voor doven en blinden, dat een internationale bekendheid kreeg, verhuisde in 1868 van de Spiegelrei naar Spermalie in de Snaggaardstraat.

De fakkel werd doorgegeven en nu omvat het complex het Koninklijk Instituut Spermalie, de Hotel- en Toerismeschool en het klooster van de Zusters.

Elk op hun terrein trachten zij een antwoord te geven op de noden van onze tijd.