missie, visie

De Kade zoekt antwoorden op vragen van personen met een handicap:

 • auditieve en/of visuele stoornis
 • autismespectrumstoornis
 • ontwikkelingsstoornis
 • complexe leerstoornis
 • taal- en spraakstoornis
 • langdurige aanwezigheid van gedrags- en emotionele stoornissen

om hun levenskwaliteit te verbeteren.

De Kade ...

 • biedt kwaliteit van ondersteuning en realiseert zo kwaliteit van bestaan
 • biedt ondersteuning-op-maat van elke gebruiker
 • gelooft dat de kwaliteit van ondersteuning enkel kan door het inzetten van handicapspecifieke expertise
 • werkt met multi-disciplinaire teams waarin de verschillende teamleden in meervoudige partijdigheid intens samenwerken
 • ziet de gebruiker steeds in relatie met zijn omgeving
 • biedt een zo ruim mogelijk continuüm aan ondersteuningsvormen
 • werkt vanuit het principe van volwaardig burgerschap
 • is een permanent lerend, evaluerend en groeiend netwerk
 • trekt deskundige medewerkers aan
 • werkt samen met andere organisaties en netwerken


Download als pdf