Bibliotheek

Wat vindt u in de mediatheek?

De mediatheek van het begeleidingscentrum Spermalie bezit een uitgebreide collectie boeken, naslagwerken, thesissen, tijdschriften en audiovisuele media, gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

  • auditieve beperking
  • visuele beperking
  • meervoudige beperking
  • doofblindheid
  • autismespectrumstoornis
  • gedrags- en emotionele stoornissen

Daarnaast is er een ruim aanbod over pedagogiek, orthopedagogiek, psychologie, sociologie, psychiatrie, onderwijs, taalkunde, geneeskunde …
Deze collectie is voor iedereen toegankelijk en ook online raadpleegbaar.

Wie kan ontlenen?

De mediatheek richt zich in de eerste plaats op de medewerkers van onze voorziening (inclusief stagiairs & vrijwilligers). Ook externe geïnteresseerden kunnen ontlenen mits betaling van € 0,50 of €1 per ontleend werk. Voor verdere informatie over de uitleenvoorwaarden verwijzen we u graag naar het uitleenreglement. U kan ook altijd met uw vragen terecht op het telefoonnummer 050 472506 of via .