Eigen publicaties

Hier vind je een overzicht van publicaties van (of in samenwerking met) eigen medewerkers.

Over autisme

 • relaties@autisme.kom, Autisme Centraal
 • seks@autisme.kom, Autisme Centraal
 • Executieve functies, Mieke Cuyle
 • Perspectiefnemingsmap en – training, Sylvie Verté ism SIG
 • Map sociale vaardigheidstraining, Silke Schaepdrijver ism werkgroep SOVA
 • Het grote IK-boek, Liesbeth Van Gijzeghem en Sylvie Carette
 • Executieve vaardigheden van kinderen met autismespectrumstoornissen. Trainingsboek (SEN-publicaties, [...] ondermeer op basis ">van een doctoraatsverhandeling van Sylvie Verté

Over gedrags- en emotionele stoornissen 

Over visuele beperking

 • Stip Stap, evaluatie-instrument bij de stap van kleuter naar lager onderwijs voor kinderen aangewezen op braille, Katleen Sap ism SEN
 • Deborah en Brian, instructie-DVD over de begeleiding van blinde personen bij veplaatsingen.
 • Ik zie het anders - Cerebrale Visuele Inperking (CVI) - Studiedag voor verwijzende instanties op 26 maart 2010 - Neerslag van voordrachten en workshops, medewerkers van de afdeling Weg-Wijs
 • Publicaties van Thuisbegeleidingsdienst Accent. o.a Zieta! en Op 't Gevoel

Posters gebracht op het 10de Europees kinderneurologen congres van september 2013 in Brussel

Over handelingsplanning

 • Toekomstgericht werken. Een leidraad bij het uittekenen van een droomgestuurd zorgtrajectplan, Marieke Desimpel