Wie zijn wij? 

vzw De Kade (www.de-kade.be) is een samenwerkingsverband tussen 3 units voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker en Secundaire School Spermalie), een begeleidingscentrum en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1000 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking, met een gedrags-en emotionele stoornis en/of met een autismespectrumstoornis. Bovendien kunnen ook kinderen met complexe, meervoudige en ernstige ontwikkelingsstoornissen en volwassenen met een hoorstoornis of cochleair implantaat terecht in het Revalidatie-en Hoorcentrum Spermalie.

De scholen voor buitengewoon onderwijs en het begeleidingscentrum Spermalie – Het Anker werken nauw samen op 2 hoofdcampussen in Brugge: campus Spermalie (Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge) en campus Het Anker (Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge). Daarnaast biedt De Kade ook een ruim aanbod in GON-begeleiding, thuisbegeleiding en volwassenenzorg voor haar doelgroepen.

De Kade situeert zich reeds op 20 locaties in regio Noord-West-Vlaanderen. De Kade neemt haar maatschappelijke taak proactief op en zet daarom in op nieuwe woonprojecten in de toekomst.

Voor elk van onze units maakten we onderstaande persteksten voor u klaar.

BuBaO Het Anker (meer info bij Koen De Baene, directeur, op 050 39 09 35)

BuBaO Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade (www.de-kade.be), een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon onderwijs, een begeleidingscentrum en een revalidatie- en hoorcentrum en is gevestigd in de Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge.

De 40-tal gespecialiseerde medewerkers van deze school bieden aangepast onderwijs voor 100 kinderen met gedrags- en/of emotionele stoornissen (type 3) en kinderen met een autismespectrumstoornis (type 7).

Ruim 10 medewerkers staan in voor begeleiding van meer dan 100 leerlingen met dezelfde beperkingen in het gewoon (geïntegreerd) onderwijs (GON) in de regio Noord West-Vlaanderen.

BuBaO Spermalie (meer info bij Veerle De Brabandere, directeur, op 050 47 19 84)

BuBaO Spermalie maakt deel uit van vzw De Kade (www.de-kade.be), een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon onderwijs, een begeleidingscentrum en een revalidatie- en hoorcentrum en is gevestigd in de Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge.

De 80 gespecialiseerde leerkrachten en paramedici van deze school bieden buitengewoon onderwijs voor 120 kinderen met een visuele beperking of CVI (= cerebrale visuele inperking) (type 6), kinderen met een auditieve beperking of STOS (=spraak- en taalstoornis) (type 7) en kinderen met een autismespectrumstoornis (type 7).

Deze basisschool begeleidt ook ruim 240 leerlingen met dezelfde beperkingen in het gewoon (geïntegreerd) basisonderwijs (GON) in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Secundaire School Spermalie (meer info bij Kathleen Deweerdt, algemeen directeur, op 050 47 19 85)

Secundaire School Spermalie maakt deel uit van vzw De Kade (www.de-kade.be), een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon onderwijs, een begeleidingscentrum en een revalidatie- en hoorcentrum en is gevestigd aan de Potterierei 46, 8000 Brugge.

De 100-tal gespecialiseerde medewerkers van deze school bieden buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 1, 2 en 4. De 200 leerlingen zijn jongeren met een (complexe) visuele beperking, jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking en normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis. Ruim 75 medewerkers staan in voor GON-begeleiding van meer dan 500 leerlingen met dezelfde beperkingen in het gewoon (geïntegreerd) onderwijs in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Begeleidingscentrum Spermalie-Het Anker (meer info bij Paul Bulckaert, algemeen directeur, op 050 340 341)

Begeleidingscentrum Spermalie-Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade (www.de-kade.be), een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon onderwijs, een begeleidingscentrum en een revalidatie- en hoorcentrum.

De 600-tal gespecialiseerde medewerkers van het begeleidingscentrum bieden specifieke ondersteuning voor meer dan 1500 kinderen en volwassenen met een visuele beperking, met een auditieve en/of communicatieve beperking, met een gedrags- en emotionele stoornis en/of met een autismespectrumstoornis.

Begeleidingscentrum Spermalie – Het Anker omvat 2 hoofdcampussen in Brugge, waar voornamelijk kinderen en jongeren begeleid worden: campus Spermalie (Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge) en campus Het Anker (Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge). Dit aanbod wordt aangevuld met drie thuisbegeleidingsdiensten en een uitgebouwde volwassenenzorg in de vorm van diverse woon- en werkprojecten in Oostkamp, Loppem en de omgeving van Jabbeke. 

Revalidatie – en Hoorcentrum Spermalie (050 33 96 43)

Het Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie maakt deel uit van vzw De Kade (www.de-kade.be), een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon onderwijs, een begeleidingscentrum en een revalidatie- en hoorcentrum en is gevestigd in Ruddershove 6, 8000 Brugge.

De bijna 100 gespecialiseerde medewerkers van het revalidatiecentrum bieden multidisciplinair onderzoek en behandeling van peuters, kleuters, kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, taal- en leerstoornissen, psychomotorische moeilijkheden,…), psychische problemen, gedragsmoeilijkheden en gehoorstoornissen.

Het multidisciplinair team van het hoorcentrum Spermalie helpt volwassenen en kinderen met een hoorprobleem bij het aankopen van hoorapparaten en hoorhulpmiddelen, dit na een duidelijke test in de professioneel uitgeruste hoorcabines. Hoorcentrum Spermalie maakt deel uit van Hoorexpert, die een aantal hoorcentra verbonden aan een revalidatiecentrum verenigt.