Collectieve overlegorganen

De collectieve overlegorganen zijn verantwoordelijk voor de collectieve inspraak. 

Een besluit van de Vlaamse Regering (Decreet van 27 juni 1990) -  www.vlafo.be legde voorzieningen de verplichting op gebruikersraden op te richten.  In het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR 17 maart 2017) is gekozen om de benaming 'Gebruikersraad" te vervangen door "Collectief overlegorgaan".

Het collectief overlegorgaan heeft als opdracht de kwaliteit van leven van de bewoners van de voorziening te bevorderen en te bewaken.  Dit gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen. 

U vindt hier informatie uit het huishoudelijk reglement, besproken en aangenomen in alle (toenmalige) gebruikersraden (25 mei 2014) en bevestigd op de (toenmalige) algemene gebruikersraad van 30 september 2014.

  • een overzicht van alle collectieve overlegorganen in het begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker
  • een toelichting bij de opdracht van de collectieve overlegorganen
  • informatie over de werking van de collectieve overlegorganen

U kan hier het volledige voorstel van huishoudelijk reglement nalezen.