Speel-o-theek "De Piepbal"

computerruimtecomputerruimtedepiepbaldepiepbalinfoenspeelinfoenspeelsnoezelsnoezelsnoezel1snoezel1speelruimte1speelruimte1stoeltjesstoeltjestraptrap
speelgoed1speelgoed1speelgoed2speelgoed2speelgoed3speelgoed3speelgoed4speelgoed4speelgoed5speelgoed5speelgoed6speelgoed6
sotasotasotbsotbsotcsotc

Spel - spelen - speelgoed

Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling. Spelenderwijs ervaart men zichzelf en de omgeving. Dit geldt ook voor kinderen en volwassenen met een beperking of langdurig zieke mensen.

Door een tekort aan ontwikkelingsmogelijkheden ten gevolge van een bepaalde beperking komen deze kinderen en volwassenen dikwijls pas later of soms helemaal niet tot spelen.

De speelgoedhandel geeft niet altijd een passend antwoord: het materiaal is vaak te klein, te verwarrend, te duur of te moeilijk.

Passend speelgoed nodigt echter uit tot actie en stimuleert door het plezier dat men eraan beleeft.

Met de speel-o-theek willen wij hierbij helpen door het uitlenen van aangepast speelgoed,  het aanbieden van een speelruimtesnoezelruimte en een aangepaste openbare computerruimte.

Ouders of andere begeleiders vinden hulp in onze speel-o-theek bij het met zorg uitkiezen van een gepast stuk speelgoed.

Mensen die beroepsmatig met deze kinderen en volwassenen bezig zijn kunnen geschikt oefenmateriaal ontlenen waarvan zijzelf de functie bepalen binnen hun therapie.

Uitlenen

Een lidkaart kost 5 euro. Een lidkaart met speel-en snoezel privileges kost voor gezinnen 12,5 euro en voor groepen 25 euro.

Je kan maximum 3 stukken speelgoed ontlenen voor een periode van 3 weken. De prijs per stuk speelgoed is 0,5 euro.

Openingsuren

Maandag - donderdag
09u - 11.30u
14u - 19u

Vrijdag
09u - 11.30u

Iedere tweede en vierde zaterdag van de maand
09u - 12u

Tijdens schoolvakanties enkel na telefonische afspraak

Adres

Bekijk de kaart

Verversdijk 17
8000 Brugge
Telefoon : 050/33.05.48
E-mail: