Gebruikersraden

De gebruikersraad is een overlegorgaan dat verantwoordelijk is voor de collectieve inspraak. 
Een besluit van de Vlaamse Regering (Decreet van 27 juni 1990 - www.vlafo.be) legt voorzieningen de  verplichting op gebruikersraden op te richten. 
De gebruikersraad heeft als opdracht de kwaliteit van leven van de bewoners van de voorziening te bevorderen en te bewaken. 
Dit gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen. 

U vindt hier informatie uit het huishoudelijk reglement, besproken en aangenomen in alle gebruikersraden (25 mei 2014) en bevestigd op de algemene gebruikersraad van 30 september 2014.

  • een overzicht van alle gebruikersraden in het begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker
  • een toelichting bij de opdracht van de gebruikersraden
  • informatie over de werking van de gebruikersraden

U kan hier het volledige voorstel van huishoudelijk reglement nalezen.