Overleg

We vinden het heel belangrijk om ouders te betrekken in onze werking. 

Dat kan op tal van informele manieren, zoals een 'koffieklets', een 'babbelcafé', ... Elke leefgroep/woongroep/klas zet actief in op mogelijkheden om de waardevolle inbreng van ouders te ontvangen. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we u graag door naar uw gezinswerker.

Daarnaast bestaan er ook formele, 'officiële' overlegorganen: de collectieve overlegorganen in het begeleidingscentrum en de schoolraden in de scholen. 

Wil u hierover meer lezen?