Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan op school.

Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en de leerlingen (enkel in het secunidair onderwijs) bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod
  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan
  • ...

Wil u hierover meer lezen?