Coöperatieve spellen

Coöperatief spelen is…

 • Samenwerken staat centraal.
 • Er wordt niet tegen, maar met elkaar gespeeld.
 • Bereiken van een gezamenlijk doel
 • De spelers winnen of verliezen tezamen.

Volgende vaardigheden worden gestimuleerd:

 • Overleggen
 • Naar elkaar luisteren
 • Creatief denken
 •  Sluiten van compromissen

Coöperatieve spellen:

 • Geven een gevoel van vertrouwen en veiligheid
 • Bevorderen een sfeer van plezier en openheid
 • Kunnen tot betere leerprestaties leiden
 • Stimuleren samenwerking en overleg
 • Zetten aan tot flexibeler denken en het vinden van creatieve oplossingen voor problemen.
 • Leiden tot het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Bron: A.M. Van Harten – www.earthgames.nl