Educatieve Spel-o-teek

Indeling...Het Spel-o-teekaanbod, per leeftijdscategorie, ingedeeld volgens de verschillende schoolse vakken / vaardigheden:

  • Wiskunde / logisch denken / abstract
  • Taal
  • W.O. / muzisch / andere
  • geheugen

Hierbij volgen we de indeling van 'Vives Spellenarchief' (www.speldatabase.be)