Executieve Functies

Executieve functies zijn de basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om een taak uit te voeren zoals: organiseren, plannen, starten, blijven doordoen, impulsen beheersen, emoties reguleren, zich aanpassen en herstellen...

Wij onderscheiden 5 executieve functies:

  • Inhibitie (EF-I)
  • Werkgeheugen (EF-WG)
  • Cognietieve Flexibiliteit (EF-CF)
  • Vloeiendheid (EF-V)
  • Planning (EF-P)