Perspectiefneming

Perspectiefneming is het zich kunnen verplaatsen in het standpunt van een ander of het perspectief van een ander kunnen afleiden.
Er worden 3 vormen van perspectiefneming onderscheiden:
  • Visuele perspectiefneming (P-V)
  • Affectieve perspectiefneming (P-A)
  • Conceptuele¬†perspectiefneming (P-C)