Affectief (P-A)

Wat?

Affectieve perspectiefneming is:

  • Het leren kennen van de basisgevoelens (blij, bang, boos, verdrietig)
  • Het koppelen van gevoelens aan mimiek
  • Het onderkennen van verschillen / gelijkenissen tussen de gevoelens en deze kunnen benoemen + zich erin kunnen verplaatsen.

Welke spellen hebben we in de Spel-o-teek?

De spellen die je kan ontlenen voor het trainen van affectieve perspectiefneming vind je onder de rubriek 'therapeutische spellen'.