Vrijetijdswijzer

Hier vind je suggesties van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen buiten De Kade.

De vrijetijdswijzer van De Kade biedt lijsten aan van organisaties die kampen of vakanties of vrijetijdsactiviteiten hebben voor kinderen en/of volwassenen met een beperking/handicap.

Het gaat om activiteiten voor kinderen en/of volwassenen met volgende beperkingen :

Kies uw doelgroep:

En dit in verschillende regio's (Noord West-Vlaanderen, Zuid West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, en andere regio's).
Het gaat zowel om inclusieve werking (activiteiten tesamen met personen zonder beperking) als gespecialiseerde activiteiten met enkel jongeren met dezelfde beperking of activiteiten met jongeren die een andere beperking hebben.

Je kan ook lijsten weergeven die opgedeeld zijn volgens leeftijd. Het gaat dan om activiteiten voor mensen met een beperking voor kleuters en lagereschool leeftijd, secundair school leeftijd en volwassenen.

Activiteiten worden ook ingedeeld per formule : Er zijn vrijetijdsactiviteiten die bijvoorbeeld op woensdag of zaterdag doorgaan (meestal buiten de schoolvakanties dus). Er zijn vakanties, kampen, speelpleinwerking met of zonder overnachting en dan nog vorming. Dit zijn bijvoorbeeld cursussen die interessant zijn voor mensen met een beperking.

Deze lijsten worden zorgvuldig opgesteld door medewerkers van De Kade. als je een interessante activiteit weet die niet in deze lijsten voorkomen.