Nieuws voor ouders en gebruikers

Beste ouders, gebruikers en verwanten,

In dit rubriekje van de website vindt u nieuws vanuit De Kade.

Hiermee willen wij jullie op regelmatige tijdstippen informeren over de werking en activiteiten binnen de organisatie, belangrijke vernieuwingen, wijzigingen op vlak van sociale voorzieningen (sociale tarieven, kinderbijslag, toelagen, studiebeurzen,…), wetgeving en decreten (bv. beschermingsstatuut, erfrecht,…).
Daarnaast stellen we graag een aantal andere organisaties of diensten voor die een mogelijk interessant aanbod hebben op vlak van vrije tijdsinvulling, informatieavonden,…

In het linkermenu kan u de nieuwsbrief die van toepassing is voor u aanklikken.