Nieuws voor ouders en gebruikers

15 januari 2016 || Het Anker - volwassenenzorg

Weekendregeling Pastorie
Vorming Gezin en Handicap
Samenwerking De Berkjes
Info-avonden Gezin & Handicap
vakantiewijzer
poeziewedstrijd Wit huis
Dag van de Zorg
dansvoorstelling Wit Huis

Algemeen nieuws vanuit De Kade

(ver)nieuw(d) vrijetijdsinitiatief regio Oostende - bericht van 11 jan 2016
Vastenmarkt 2016 - bericht van 11 jan 2016
Tabletactie bracht heel wat op! - bericht van 11 jan 2016
Poëziewedstrijd tactiele beeldentuin 't Wit Huis Loppem - bericht van 4 jan 2016
Een resem besluiten i.v.m. zorgvernieuwing - bericht van 4 jan 2016