Nieuws voor ouders en gebruikers

15 januari 2016 || Het Anker - minderjarigen

Wijzigingen in bijdrage Multifunctioneel Centrum
Dag van de Zorg
Samenwerking De Berkjes
Info-avonden Gezin & Handicap
vakantiewijzer

Algemeen nieuws vanuit De Kade

(ver)nieuw(d) vrijetijdsinitiatief regio Oostende - bericht van 11 jan 2016
Vastenmarkt 2016 - bericht van 11 jan 2016
Tabletactie bracht heel wat op! - bericht van 11 jan 2016
Poëziewedstrijd tactiele beeldentuin 't Wit Huis Loppem - bericht van 4 jan 2016
Een resem besluiten i.v.m. zorgvernieuwing - bericht van 4 jan 2016