Nieuws voor ouders en gebruikers

18 september 2015 || Het Anker - minderjarigen

Goesting
Actie: Een tablet voor elke groep!
ate’LEER’ je mee?
Verslag inspectie De Kade
M-decreet
Vrije dagen
Infoavond rond nieuwe regelgeving Persoons Volgende Financiering
De ontdekplek
Open gebruikersraad 6 okt
Onderwijscheques stad Brugge

Algemeen nieuws vanuit De Kade

Beisbroekbosloop - bericht van 24 aug 2015