Nieuws voor ouders en gebruikers

24 november 2017 || Het Anker - minderjarigen

Financiële toekomstplanning voor personen met een beperking
Bijsturing na thema-inspectie rond grensoverschrijdend gedrag
Bevindingen tevredenheidsmeting
Europese handicap kaart

Algemeen nieuws vanuit De Kade

Toneel Samen op de Planken - De erfenis van tante Kaat - bericht van 23 okt 2017
Bezoek actoren in het voortraject PVB - bericht van 16 okt 2017
Persoon met autisme getuigt over autisme van binnenuit - bericht van 16 okt 2017
Uit het algemeen collectief overleg - bericht van 16 okt 2017