Waarom steunen

  • De overheid zorgt voor een groot deel van de financiële ondersteuning van de werking van De Kade.
  • Het begeleidingscentrum Spermalie - het Anker wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De gebruikers (ouders, cliënten) betalen een bijdrage voor de dienstverlening die ze van De Kade krijgen.
  • De scholen worden gesubsidieerd door het ministerie van onderwijs
  • Het revalidatiecentrum krijgt RIZIV- en VAPH-tegemoetkomingen.

Toch zoeken we voor verschillende projecten extra financiële middelen. In onze projectenmap vindt u een overzicht van alle projecten die wij in het Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker willen realiseren.

Wil u graag meer weten over onze kijk op fondsenwerving neem dan contact.