Welke return

De vzw De Kade heeft op 6 juni 2015 van de Federale Overheid een machtiging gekregen om attesten voor vrijstelling belasting uit te schrijven voor de giften (vanaf €40).

Een gift aan Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker campus Spermalie - vzw De Kade kun je doen via betaling op rekening BE39 4700 1802 2119 van BC Spermalie - Het Anker campus Spermalie - vzw De Kade.

Een gift aan Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker campus Het Anker - vzw De Kade kun je doen via betaling op rekening BE93 4747 0939 3167 van BC Spermalie - Het Anker campus Het Anker - vzw De Kade.

Indien u een bijzonder project van de sponsormap wenst te sponsoren vermeldt u het nummer van het project op de overschrijving.

Sponsors worden uitgenodigd om kennis te maken met De Kade en te horen welke projecten we met uw steun gerealiseerd hebben.

Enkele sfeerbeelden van de sponsoravond in het voorjaar 2014