Welke return

De vzw De Kade heeft op 6 juni 2015 van de Federale Overheid een machtiging gekregen om attesten voor vrijstelling belasting uit te schrijven voor de giften (vanaf €40).

Algemene gift

Een gift aan campus Spermalie kan je doen via betaling op rekening
BE39 4700 1802 2119 van BC Spermalie - Het Anker campus Spermalie - vzw De Kade.

Een gift aan campus Het Anker kun je doen via betaling op rekening
BE93 4747 0939 3167 van BC Spermalie - Het Anker campus Het Anker - vzw De Kade.

Specifiek sponsorproject 

Vermeld, indien u een bijzonder sponsorproject wenst te steunen, het nummer van het project op de overschrijving.

Sponsoravond

Sponsors worden jaarlijks uitgenodigd om kennis te maken met de projecten die we met uw steun gerealiseerd hebben of willen realiseren.

Enkele sfeerbeelden van een sponsoravond