Aanbod voor Volwassenen

Wat biedt de Kade voor volwassenen

De Kade biedt een brede waaier van ondersteuning voor budgethouders met autismespectrumstoornissen (bij normaalbegaafde personen),  auditieve en communicatieve beperking, visuele beperking, sensorieel meervoudige beperking, doofblindheid.  We staan open voor alle mogelijke vragen van budgethouders

De Kade werkt in een grote regio in West- en Oost-Vlaanderen.   
Voor heel bijzondere expertise is de regio nog ruimer. 
 

Ondersteuning nodig? 
Individuele ondersteuning waarvoor geen kamer nodig is, kan doorgaans snel opgestart worden. 
Vragen naar dagbesteding kunnen doorgaans snel beantwoord worden. 

Ook voor vragen naar kort of deeltijds verblijf kunnen dikwijls vlot beantwoord worden. 
Indien je permanent gebruik wil maken van huisvesting in de Kade, is de beschikbare woonruimte bepalend. 
 

We zoeken samen met de budgethouder voor welke delen van het ondersteuningsplan het begeleidingscentrum een passend antwoord kan bieden.    Naargelang je wensen en je ondersteuningsnoden kan je in de Kade terecht voor: 

 • Individuele ondersteuning, indien gewenst in de thuisomgeving: 
  Dit kan zijn adviesgesprekken, praktische hulp, opleiden of afstemmen van andere ondersteuners, vaardigheidstraining, gespecialiseerde psychosociale ondersteuning …
 • Ondersteuning georganiseerd in een groepsomgeving: woonondersteuning of een activiteitenaanbod in een van de vestigingsplaatsen in de omgeving van Brugge
 • Permanentie in de omgeving van één van onze vestigingsplaatsen 
   

Hoe gaan we te werk indien je meer info wil? 

 • We beluisteren jouw vraag aan de hand van je ondersteuningsplan
 • We bekijken hoe onze expertise voor jou een meerwaarde kan zijn?
 • We stemmen af met eventuele andere ondersteuners (en zijn een deel van een netwerk van ondersteuners) 
 • We maken een transparante prijsofferte
 • We beginnen met een proefperiode, evalueren geregeld, en sturen bij waar nodig 
   

Contactpersonen 

Voor budgethouders met visuele, auditieve of meervoudige beperking : 
 tel 0474 48 23 14 


Francoise Deforche voor budgethouders met autisme: 
 , tel 050 390935