Thuisbegeleiding Perspectief

Thuisbegeleiding Perspectief biedt mobiele en ambulante begeleiding (d.i. aan huis en op de dienst).

De dienst richt zich tot dove en slechthorende kinderen en volwassenen
alsook tot kinderen met een spraaktaalontwikkelingsstoornis.

Soms is er nog geen diagnose voorhanden.
Een vermoeden van een gehoorverlies of taalstoornis volstaat om begeleiding te starten.