ESF - Anders organiseren in De Kade

De veranderingen in de zorg worden steeds duidelijker.  Het VAPH voert resoluut de persoonsvolgende financiering in, we hebben vooruitstrevende woonprojecten, MFC en FAM zorgen voor beweging, we ondersteunen steeds meer gebruikers in hun eigen leefomgeving, …  
Dit vraagt een ander organisatie dan de organisatie die we 10 jaar geleden waren.

We willen een organisatie worden die nog vlotter kan inspelen op veranderingen, we willen experten blijven in ons vak, we willen op sommige plaatsen een duidelijkere samenwerking tussen zorg en onderwijs, we willen dat elke medewerker een team van collega’s heeft en dat hij duidelijk weet wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn, we willen meer verantwoordelijkheden en meer beslissingskracht in de teams leggen.

Al deze veranderingen willen we grondig, doordacht en in dialoog met medewerkers, gebruikers en externe adviseurs tot stand brengen.  Hiervoor is een veranderteam en veranderforum opgestart en wordt Het Begeleidingscentrum ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF).  
Het veranderteam bestaat uit interne medewerkers. Aan het veranderforum nemen naast een grote groep medewerkers ook enkele ouders en externe beleidsvoerders deel, zoals een directeur van het VAPH, de verantwoordelijke voor jeugdhulp in West-Vlaanderen en enkele parlementsleden. Het project loopt over een periode van 18 maanden.

Intussen is het volgende gerealiseerd

  • We zetten een principe op die elke medewerker mogelijkheden geeft om initiatieven tot verbetering en vernieuwing te nemen.
  • We legden belangrijke algemene basisprincipes vast.
  • We tekenden de grote organisatiestructuur uit, vertrekkend vanuit de soorten vragen die gebruikers stellen.
  • We startten intervisies voor leidinggevenden.

In de komende maanden zal het organisatieontwerp en het uittekenen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van meer zelfsturende teams verder uitgewerkt worden.

Indien u hierover vragen heeft over dit ESF project, kan u steeds contact opnemen met onze verandercoördinator Ysaline Desmet ().