Aanbod

Binnen onze basisschool zijn er verschillende afdelingen. Wij bieden onderwijs aan kinderen met autismespectrumstoornis, een auditieve of visuele beperking,  aan kinderen met dysfasie, cvi of een meervoudige zorgvraag en aan doofblinden.            

In het kader van leerlingondersteuning in het gewoon onderwijs werken wij samen met het gewoon onderwijs bij de begeleiding van dove of slechthorende, blinde of slechtziende kinderen, en bij kinderen met dysfasie of cvi die school lopen in het gewoon kleuter- of lager onderwijs.

                                                                                           basisschool spermalie