Ouders in de school

Schoolraad

  • Ouders en leerkrachten en vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap komen bij elkaar in de schoolraad. De schoolraad komt minstens drie keer per jaar samen en geeft advies over het schoolleven.  

Ouderwerking

  • De ouderwerking organiseert tal van activiteiten en is een brug tussen ouders enerzijds en de school en het begeleidingscentrum anderzijds.

Oudercontact

  • Er zijn doorheen het jaar verschillende oudercontacten voorzien, specifiek voor onderwijs. In het begin van het schooljaar nodigen wij alle ouders uit op een open-klasdag. Daar mogen ouders meekijken hoe een schooldag van hun kind eruitziet. 
  • In de loop van het jaar zijn nog 2 oudercontacten waar schoolse vorderingen besproken worden. 
  • Eén maal per jaar zitten de ouders samen met alle betrokken leerkrachten, therapeuten, opvoeders, … Dit gesprek wordt geleid door de orthopedagoog. Er worden specifieke afspraken en doelen vastgelegd in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). 

Buiten de geplande contactmomenten

  • Er kan steeds een afspraak gemaakt worden met directie of  een medewerker.