Vacatures De Kade


Terug naar het overzicht

Nachtbegeleider weekend- en vakantiewerking (m/v) doelgroep kinderen en pubers met gedrags- en emotionele stoornissen (GES) in Het Anker te Sint-Andries (0,5 FTE) Tijdelijk contract tot 31/08/2019 met kans op verlenging.


Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van ondersteunings- en expertisenetwerk vzw De Kade en bestaat uit twee hoofdcampussen.
Campus Het Anker biedt vanuit het hoofdgebouw in de Beisbroekdreef te Brugge (Sint-Andries) zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met de scholen voor buitengewoon onderwijs.

Meer info over de vacature zie pdf in bijlage.

Plaats Tewerkstelling

Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge

Meer informatie bij

Céline Potier, clustercoördinator - celine.potier@de-kade.be
EN
Julie Derynck, clustercoördinator – julie.derynck@de-kade.be