Vacatures De Kade


Terug naar het overzicht

Psychotherapeut (m/v) voor kinderen en jongere met een auditieve beperking (doof/slechthorend) of een spraak-taalontwikkelingsstoornis ( STOS) te Brugge 0,5 FTE Bepaalde duur, minstens tot 20/12/2019 (ziektevervanging)


Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van ondersteunings- en expertisenetwerk vzw De Kade en bestaat uit twee hoofdcampussen.
Campus Spermalie biedt in het hoofdgebouw in de Snaggaardstraat te Brugge zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met de scholen voor buitengewoon onderwijs.

Meer info over deze vacature zie pdf in bijlage. 

Plaats Tewerkstelling

Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge

Meer informatie bij

Meer info bij An Ooms,psychotherapeut :  an.ooms@e-kade.be

Solliciteren per mail voor 21/08/2019 naar Tine Van den Wouwer, zorgdirectie : Tine.vandenwouwer@de-kade.be