Vacatures De Kade


Terug naar het overzicht

Thuisbegeleider TB Accent (m/v) Mobiel/ambulante begeleider bij baby’s, peuters, kleuters, kinderen tot en met 7 jaar met een visuele , meervoudige beperking. Regio: West-Vlaanderen, 0,8 FTE, onbepaalde duur


Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van ondersteunings- en expertisenetwerk vzw De Kade en bestaat uit twee hoofdcampussen.
Campus Spermalie biedt in het hoofdgebouw in de Snaggaardstraat te Brugge zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met de scholen voor buitengewoon onderwijs.
Meer info over deze vacature zie pdf in bijlage.

Plaats Tewerkstelling

Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge

Meer informatie bij

Tine Vanhauwaert,  coördinator thuisbegeleidingsdienst Accent

Tine.vanhauwaert@de-kade.be