Vrijwilligers

Zowel in het Anker als Spermalie werken we met vrijwilligers. Momenteel werken er zo’n 130-tal vrijwilligers, een 100-tal in Spermalie en een 30-tal in het Anker.

Mensen die zich inzetten voor de bewoners en de organisatie. Er zijn er die haast elke dag komen, anderen 1 keer per week of om de twee weken. Weer anderen op afspraak. Maar allemaal enthousiast en betrokken omdat het vrijwilligerswerk voldoening geeft en omdat het zinvol is.

De zin van vrijwilligerswerk

De vrijwilligerswerking is een belangrijke aanvulling op het professionele werken binnen de organisatie. Wij zijn overtuigd van de zin en de betekenis die het vrijwilligerswerk biedt aan kinderen, jongeren, volwassen bewoners maar ook voor de organisatie en de werknemers. Vrijwilligerswerk is ook tweerichtingsverkeer: beide partijen voelen zich er goed bij en hebben er iets aan.

Het maakt mogelijk wat anders niet mogelijk zou zijn, zowel in de begeleiding van personen als binnen de logistieke diensten: een extra wandeling voor een kind tijdens de teamvergadering, hulp bij het zwemmen, computeren, assistentie in de bibliotheek, herstelde fietsen, archivering etc.

Vrijwilligerswerk is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt een aanpassing van de vrijwilliger om met de bewoners om te gaan, die drempel te overwinnen, om door te zetten als het eens minder gaat. Maar altijd ontstaat er een vorm van verbondenheid en wederzijds respect en krijg je er dankbaarheid en een blij gezicht voor terug.

Immers: wat je vrijwillig doet, doe(t) je goed...

Interesse?

Ben je gebeten door de vrijwilligersmicrobe en heb je een beetje tijd beschikbaar? Wil je je zinvol inzetten voor mens en samenleving?

Bekijk alvast de vrijwilligersvacatures op de website of neem contact.

Voor vrijwilligerswerk Spermalie

Griet Deconinck, 

coördinator vrijwilligerswerk     
Begeleidingscentrum campus Spermalie

Snaggaardstraat 9                                        

8000 Brugge                            

tel.: 050 340 341 of 0478 50 01 52


Voor vrijwilligerswerk Het Anker

Stephanie Van Asten,

coördinator Vrijwilligerswerk

Begeleidingscentrum campus Het Anker

Beisbroekdreef 12

8200 Sint-Andries Brugge

tel.: 050 27 07 17


Klik hier voor de afsprakennota voor vrijwilligers in Spermalie.

Overeenkomst vrijwilligerswerk De Kade

Klik hier voor de afsprakennota voor vrijwilligers in Het Anker

Overeenkomst vrijwilligerswerk De Kade